Postup při koupi bytu je velice snadný a bezpečný

Finanční prostředky hrazené klientem jsou skládány na projektový účet. Zaplacené splátky kupních cen klientů na tomto účtu jsou bankou financující výstavbu uvolňovány na základě probíhajících stavebních prací. Tím jsou jejich prostředky maximálně ochráněny.

Standardní platební kalendář

Rezervační smlouva

  • Rezervační poplatek ve výši 150 000 Kč je splatný do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy. Rezervační poplatek je nevratný.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

  • Platba ve výši 20 % ceny bytu do 10 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Oznámení o provedení hrubé stavby

  • Platba ve výši 30 % ceny bytu – úhrada do 10 dnů od doručení oznámení o provedení hrubé stavby, zápisu rozestavěné budovy do katastru nemovitostí a vkladu zástavní smlouvy ve prospěch financující banky klienta do katastru nemovitostí.

Oznámení o provedení rozvodů instalací a omítek

  • Platba ve výši 40 % ceny bytu – úhrada do 10 dnů od doručení oznámení o provedení rozvodů instalací a omítek – doloženého zápisem ve stavebním deníku, příp. fotodokumentací na žádost financující banky, nebo odhadce.

Oznámení o kolaudaci stavby

  • Doplatek ve výši 10 % ceny bytu se zohledněním uhrazeného rezervačního poplatku – úhrada do 10 dnů od doručení oznámení o kolaudaci stavby, před podpisem kupní smlouvy.

Podpis kupní smlouvy a předání bytu

  • Do 14 dnů od nabytí právní moci Kolaudačního rozhodnutí bude výzva k podpisu Kupní smlouvy a návrhu na vklad.
  • Celková kupní cena ve výši 100 % musí být uhrazena před podpisem Kupní smlouvy a vložením návrhu na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

Financování pomocí hypotečního úvěru

Standardní platební kalendář platí jak pro financování nemovitosti z vlastních zdrojů, tak pomocí hypotečního úvěru. Platební kalendář v případě financování formou hypotečního úvěru může být po dohodě upraven. Minimální vklad vlastních prostředků je 20 % kupní ceny, hypotéku je tedy možné čerpat až do výše 80 % kupní ceny jednotky.

  • 20 % z ceny po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí
  • 70 % z ceny po podání Žádosti o kolaudaci
  • 10 % z ceny po podpisu Kupní smlouvy

Zdarma zajistíme

Zdarma pro Vás zajistíme komplexní služby finančního poradce, který Vám předloží nejvýhodnější varianty čerpání hypotečního úvěru od různých bank a vyřídí za Vás veškeré formality.

Kontakt na finančního poradce:
Erik Bereš
+420 734 104 886