Radnice, zdravotnická střediska, školy

Úřad městské části Praha 10 se nachází ve Vršovické ulici hned vedle Edenu. Zdravotnická střediska v Michli a okolí zastupuje Poliklinika Pacovská v Pacovské ulici se zázemím praktických lékařů i specialistů. Dále nabízí velmi rozsáhlé služby Poliklinika Budějovická v ulici Antala Staška, blízko je rovněž Poliklinika Vršovice v Ukrajinské ulici.

Mateřské školy sídlí v Michli na následujících adresách: Sedlčanská ulice, dále MŠ Zahrádka v Ohradní ulici, MŠ v Přímětické ulici, v ulici Mendíků, v ulici Sdružení, dále MŠ Diakonie ČCE – Praha 4 v ulici V Zápolí a klasická MŠ V Zápolí a ještě MŠ svatého Augustina v Hornokrčské ulici. Křesťanská mateřská škola Elijáš v Baarově ulici. Můžete zde navštěvovat také tři soukromé mateřské školy, a sice Veselé slůně v Hanusově ulici a Jeníček v Pekárenské ulici, jako poslední ještě Kindergarten, anglická škola ve Vyskočilově ulici. Jde tedy o celkem osm veřejných příspěvkových školek a tři školky soukromé.

Základní školy v Michli tvoří následující výčet: ZŠ Ohradní, ZŠ Bítovská, dále ZŠ Sdružení, Křesťanská základní škola Elijáš v Baarově ulici, ZŠ speciální Diakonie ČCE –Praha 4 v ulici V Zápolí, navíc i ZŠ svatého Augustina v Hornokrčské ulici, ještě ZŠ v ulici Na Líše. Jde celkem o sedm základních škol.

Sídlí zde ovšem i střední školy. Například jde o Střední odborné učiliště v Ohradní ulici, dále Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, všechny tři na adrese v Michelské ulici. V ulici Družstevní ochoz potom narazíte na Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára. Dále ještě ve výčtu zbývá Gymnázium Ohradní. Celkem tedy jde o šest středních škol.