Kulturní památky

Na území Michle narazíme na kapli Narození Panny Marie, vybudovanou v letech 1724–1726. Jedná se tedy o barokní stavbu nacházející se v Baarově ulici. Uvnitř se nachází milostná soška madony Michelské, jde o jedno z nejvýznamnějších děl vrcholně gotického sochařství z období počátku vlády císaře Karla IV. Ovšem dnes je originál díla v Národní galerii v Anežském klášteře, v kostele se nachází pouze kopie.

Mezi další michelské památky patří synagoga v ulici U Michelského mlýna pocházející z 1. poloviny 19. století. Zajímavý je i Michelský dvůr, sídlící v dnešní Michelské ulici. Jde o zemědělský dvůr s velmi dlouhou historií sahající až do 15. století, kdy byl majetkem dnešní Karlovy univerzity.

Pozoruhodná je i vršovická vodárna v Hanusově ulici, její domek byl postaven podle návrhu známého architekta Jana Kotěry. Dalším důležitým objektem ovšem je i neorenesanční vila s třípatrovou věží od architekta Jiřího Stibrala, stojí v ulici U plynárny. Její kompozice bere inspiraci v Itálii. Památkově chráněný je i činžovní dům s lékárnou U černého orla na rohu ulic Nuselská a Na kolejním statku.